Печат на тази страница

За нас

abimg01"ТЕЦ Свилоза" АД - Свищов е централа на горивна база въглища марка "Т" с комбинирано топло и електро-производство, изградена в периода 1965 – 1971 г. за нуждите на бившия химически комбинат "Свилоза".

Централата е разположена на десния бряг на река Дунав в западната промишлена зона на гр. Свищов и е отдалечена на 5 км от града в северозападна посока. Работи с Руски и Украински въглища.

Полезни връзки

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ)
Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)
Електроенергиен системен оператор (ЕСО)
Община Свищов
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
Ниво на река Дунав