Днес: Петък, Март 31, 2023
http://www.tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image01gk-is-104.pnglink
http://www.tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image02gk-is-104.pnglink
http://www.tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image03gk-is-104.pnglink
http://www.tpp-sviloza.bg/modules/mod_image_show_gk4/cache/h-image04gk-is-104.pnglink
«
»
Loading…
Грешка
  • "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

    "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

    "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

    "Couldn't resolve host 'query.yahooapis.com'" in module "mod_sp_weather"

 

Относно: „Топлоснабдяване на град Свищов” – област Велико Търново, община Свищов

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 3/2006 г., посл. Доп. Бр. 94 от 2012 г. в сила от 30.11.2012 г.) “ТЕЦ Свилоза” АД в качеството си на Възложител осигурява обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение „Топлоснабдяване на град Свищов”.

Документацията е на разположение в:

  1. Административната сграда на „ТЕЦ Свилоза” АД: в гр. Свищов 5253, Западна индустриална зона, Тел.: +359 631/31531; Факс: +359 631/45271; е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:30 ч.
  2. Сградата на Община Свищов: гр. Свищов 5250, ул. ”Цанко Церковски” №2, стая 32, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

Писмени възражения, мнения и препоръки могат да се изпращат на посочените адреси в срок до 14 дни от датата на публикуването на обявата в интернет страницата на „ТЕЦ Свилоза” АД.

 

IMG 75683

ТЕЦ Свилоза АД, кандидатства пред ДКЕВР и придоби Лицензия № Л-417-15/21.10.2013 г. за извършване на дейността "Търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на "Координатор на стандартна балансираща група" за срок от 10 години.

Дружеството счита, че този срок ще е достатъчен, за да може ТЕЦ Свилоза да натрупа опит и да усъвършенства своята работа като активен участник в електроенергийния пазар в като търговец на електрическа енергия.

IMG 7425-2ТЕЦ Свилоза отбеляза една година успешна работа с ДТЕК – най-голямата частна вертикално интегрирана енергийна компания в Украйна. Годишно предприятието добива 39,7 милиона тона въглища и произвежда 51,4 милиарда киловат/часа електроенергия и българската компания "Енерджи маркет“, която е един от най-големите търговци на електроенергия в региона. Тя търгува с около 250 MW почасов товар. "Енерджи маркет" АД е първата компания изцяло с български капитали в сферата на търговията с електроенергия в България. Те продават електроенергия на повече от 20 клиенти в Гърция, Сърбия, Македония и Албания. Също така са вносители от Румъния, Украйна и Молдова.